Vastuvõtt

Erialad

Ida-Viru maakonnas töötab üks riigi kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 2500 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades.

Koolil on õpetamise õigus 23-s õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Õppimisvõimalused on erivajadustega inimestele.

Veel

Sisetööde elektrik, kutseõpe

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg2 aastat
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutsekeskharidusõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg3 aastat

Õppekeel: eesti keel, vene keel

Õppekohad: Jõhvi, Narva

Jõhvi - paindlik graafik

Elektrik on spetsialist tööstus- ja olmeenergeetika valdkonnas. Ta loeb elektrivarustuse ettevõtete keerulisi elektriskeeme, juhib ameti- ja olmeruumides võimsaid masinaid ja seadmeid, oskab leida rikkeid elektrivõrkudes ja neid parandada. Elektrotehnika alused, automaatika, elektriseadmete häälestamise põhimõtted, elektriseadmed, mõõteriistad ja mõõtmise meetodid, oluliste elektrivarustuse skeemide alused ja tööstusettevõtete elektrivarustusskeemid- teoreetiliselt omandatud ja praktikas kinnistatud teadmised – tulemuseks on heade kutseoskustega konkurentsivõimeline elektrik.

Sisetööde elektrikud paigaldavad ja hooldavad kuni 1000 V vahelduvpingelisi ja kuni 1500 V alalisepingelisi elektrijuhistike süsteeme, masinaid ja seadmeid mitmesugustes elamutes, hoonetes, tehnilistes rajatistes ning kuni 1000 V välisvõrkudes (alates liitumispunktist).

Võimalikud töökohad: tööstusettevõtted, soojus-ja elektrijaamad, erinevad elektritöödega tegelevad ettevõtted, iseseisev ettevõtja, muud äriühingud. Kooli lõpetades võib sooritada kutseeksami kutse omandamiseks.

Arenguvõimalused: kõrgkooli õppima asumine, enesetäiendamine ja koolitused.

Galina Trofimova, erialade juht (tehnoloogia)