Vastuvõtt

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Reisikonsultant, kutseõpe

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik5. taseme kutseõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhine õpeEeldus alustamisekskeskharidusÕppeaeg2 aastat

Õppekeel: vene keel

Õppekohad: Narva

Reisikonsultandid töötavad reisibüroodes ja reise korraldavates ettevõtetes. Nad on reisikorraldaja esindajad, kes tegelevad valmisreiside müümisega ja klienditeenindusega.

Nende tööülesannete hulka kuulub reisiteenuste pakkumise koostamine, turismiteenuste müümine klientidele, klientide nõudmiste ja soovide väljaselgitamine, klientidele teabe edastamine ja konsulteerimine sihtriigi teenuste, kaupade ja eritingimuste osas. Konsultandid annavad soovitusi ohutuseeskirjade järgimise osas sihtkohas ning koostavad ka kõik reisimiseks vajalikud dokumendid.

Selle eriala töötajad peavad olema head suhtlejad, viisakad, taktitundelised. Hea suhtlemisoskus on oluline nii suuliselt kui ka kirjalikult.

Õppekava läbinud on valmis töötama reisibüroodes, -keskustes ja -ettevõtetes turismispetsialistidena. Nad oskavad koostada ja arvutada reisipakettide maksumust, teha klientidele müügipakkumisi, nõustada kliente, koostada reisiteenuste ja -kaupade turundusplaane. Õppekava läbinud on pädevad spetsialistid, kes mõistavad turismisektorit, turismituru ja turismi ettevõtluskeskkonna iseärasusi ja neid reguleerivaid õigusakte ning omavad teadmisi turismigeograafiast.

Õpingute lõppedes sooritab õppija kutseeksami. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

Õppekava koos moodulite rakenduskavadega

Valentina Gorohh, erialade juht (teenindus)