Vastuvõtt

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Puhastusteenindaja, 1 aasta

Puhastusteenindaja hoolitseb kontorite ja kodude puhtuse ja korra eest. Ta tunneb mustuse põhjuseid, kattematerjale ning oskab tervist ja keskkonda säästvalt kasutada puhastusaineid, töövahendeid, seadmeid.
Koristusvaldkonnas töötavad inimesed peavad olema täpsed, vastutustundlikud, keskendunud, kannatlikud ja visad.

NB! Erialale on oodatud õppima õppijad, kes pole lõpetanud põhikooli või on lõpetanud põhikooli lihtsustatud õppekava järgi (LÕK).

Õppekeel:  vene keel

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (päevane)

Õppekoht: Narva

Õppeaeg: 1 aasta

Õppetase: 3. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamise tingimused: põhihariduse nõudeta 

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 3. taseme kutseeksami (kutsestandard: Puhastusteenindaja, tase 3). Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

Õpingute läbimisel õpilane:

Selle õppekava lõpetajatel on erinevates ettevõtetes koristamise ja teenindamise alal töötamiseks vajalikud teadmised, oskused ja meetodid. Neil on teadmised erialasest terminoloogiast, tööpõhimõtetest, nad teavad tehnoloogiaid ja protsesse, oskavad käsitleda tööks vajalikku tehnikat, materjale, töövahendeid ja professionaalset varustust. Antud programmi lõpetanud on pädevad spetsialistid, kes käitlevad masinaid ja seadmeid ning hoolitsevad nende eest ohutult. Samuti tuginevad nad oma töös heale teenindustavale ja keskkonnakaitsenõuetele.

Praktikavõimalused:

  • hotellid ja teised majutusettevõtted
  • puhastusteenust pakkuvad ettevõtted
  • üldharidus- ja huvikoolid, lasteaiad

Edasiõppe võimalused (erialad meie koolis, kui on sh ka kursused):

  • Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4
  • Puhastustööde juht, tase 5

Võimalikud töökohad:

Kõik koristus- ja puhastusteenust vajavad asutused ja ettevõtted. Puhastusteenindajad leiavad tööd hotellides, kontorites, lasteaedades, koolides, haiglates, polikliinikutes,  salongides, kaubanduskeskustes, tanklates ning puhastusteenust pakkuvates ettevõtetes.

Sisseastumisinfo (tööpäevadel kell 09.00-15.00):

  • Sillamäe: telefon +372 5628 1728
  • Jõhvi: telefon +372 5308 8342
  • Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

Valentina Gorohh, erialade juht (teenindus)