Vastuvõtt

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Multimeedia nooremspetsialist, kutsekeskharidusõpe

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutsekeskharidusÕppevormstatsionaarne koolipõhine õpe Eeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg3 aastat

Õppekeel: eesti keel, vene keel

Õppekohad: Narva

Multimeedia spetsialistide tööpõld on väga lai ja eripalgeline, nt võib nende ülesandeks olla koos disaineritega äppide loomine või veebilehekülgede ülesehitamine selliselt, et need oleksid võimalikult kasutajasõbralikud.

Multimeedia spetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:

  • Veebilehtede, rakenduste jm multimeedia aplikatsioonide struktuuri loomine ja disainimine selliselt, et need vastaksid kliendi/tellija soovidele, oleksid tehniliselt teostatavad, visuaalselt atraktiivsed (suhtlus disaineritega) ning kasutajale mugavad ja arusaadavad.
  • Kasutada ja kombineerida erinevaid teksti-, video-, heli- ja pildivõimalusi.
  • Luua võimalusi tele- ja raadiosaadete salvestamiseks, järelvaatamiseks ja -kuulamiseks.
  • Testida ja lahendada ettetulevaid tehnilisi probleeme ja väljakutseid.
  • Jälgida, et tema tegevus oleks kooskõlas andmeturbe ja juriidiliste nõuetega

Multimeedia spetsialist on nõutud ja hinnatud igas tugevas IT arendusmeeskonnas, aga ka teistes multimeedia tooteid ja teenuseid pakkuvates ning kasutavates ettevõtetes nii era- kui ka avalikus sektoris, näiteks audiovisuaalse meedia tootjad, kirjastused ja reklaamiagentuurid, telejaamad jpm.

Võimalus on töötada nii turundus-, veebi-, IT-agentuurides ja erinevates ettevõtetes kui ka vabakutselisena. Projektipõhine töö võimaldab tegeleda ka väga eriilmeliste töödega, nt startup-lahenduste kasutajakogemuste disainimine või interaktiivsete kodulehtede loomine.

Õppekava koos moodulite rakenduskavadega

Natella Mihhailova, erialade juht (IT ja multimeedia)