Vastuvõtt

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Laotöötaja, kutsekeskharidusõpe

Laotöötajate töö eesmärk on tagada logistilises ahelas materjalide ja kaupade optimaalsete koguste ajutine hoiustamine ning lisaväärtusteenuste osutamine

4. taseme laotöötaja ülesandeks on:

  • kaupade vastuvõtmine, hoiustamine, väljastamine
  • väljastustellimuse komplekteerimine 
  • markeerimine jm lisaväärtustoimingute tegemine
  • kaupade inventeerimine 
  • klientide teenindamine laos 
  • töö laoinfosüsteemis (laotarkvara kasutamine, töö skänneritega, kontoritehnikaga)

 Kaupade teisaldamiseks on vajalik läbida laotõstukite ja muude laoseadmete kasutamise väljaõpe.
 Laotöötaja töötab iseseisvalt ja meeskonnas.
 Laotöötaja vastutab laoga seotud varade säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest.
 Laotöötaja tervikkutse sisaldab "Kauba käitleja" osakutset, mis seondub terminalitöö ning jaotus- ja korjevedudega ja hõlmab kauba käitlemist saadetiste tasemel.

Õppekeel: eesti keel 60% / vene keel 40%

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine

Õppekoht: Sillamäe, Jõhvi

Õppeaeg: 3 aastat

Õppe alustamiseks tingimused: põhiharidus

 Õpingute läbimisel õpilane:

Õppeaja jooksul omandab õppija teadmised ja oskused logistika alustest, laotööst, klienditeenindusest ja töötamisest tõstukitega. Laotöötaja õppekava läbimise järel omandab õppija teadmised ja oskused töötamiseks erinevates ladudes.

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami.

Praktikavõimalused:

Ida-Virumaa laotöötaja eriala õpilased sooritavad praktika enda poolt valitud ettevõttes.

Edasiõppe võimalused:

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus pakub võimalust jätkata õpinguid  veokorraldaja-logistiku (4. tase) õppekaval.

Laotöötajatel  eriala lõpetajatel on võimalus jätkata õpinguid ka kõrgkolides transpordi-ja logistikaga seotud erialadel (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Tallinna Tehnikakõrgkool).

Võimalikud töökohad:

Peale kooli lõpetamist on  võimalik töötada  erinevates nii kaubandus- kui tootmisettevõtete ladudes ja laoteenuseid pakkuvates ettevõtetes.

Õppekava koos moodulite rakenduskavadega

Õppekava koos moodulite rakenduskavadega 2021

Viide videomaterjalile

Sisseastumisinfo:

  • Sillamäe: telefon +372 5628 1741
  • Jõhvi: telefon +372 5308 8342
  • Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

Natalja Redean, erialade juht (majandus)