Õppetöö

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Kujundusgraafik, 1 aasta

Kujundusgraafiku töövaldkond on seotud trükimaterjalide visuaalsete lahenduste loomisega, mis tahes pindade kujundamise või visuaalse sisu paigutamisega Internetis. Graafilise disaineri ülesanneteks võivad olla ettevõtte korporatiivse identiteedi arendamine või reklaamitoodete üksikute elementide kujundamine, infograafikute loomine või tähelepanu köitva sildi kujundamine ja palju muud. 

Kujundusgraafiku oluline tööosa on visuaalse kommunikatsiooni loomine, sihtrühma mõistmine ja õigete aktsentide seadmine nii, et vaataja pööraks ennekõike tähelepanu neile aspektidele, mis on kliendi jaoks olulised.  

Tema peamised tööriistad on graafilised toimetajad, graafikatahvlid ja loomulikult tema eredad ja ainulaadsed ideed.

Õppekeel: vene

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (õhtune)

Õppekoht: Narva

Õppeaeg: 1 aasta 

Õppetase: 5. tase (kutseõppe jätkuõpe)

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse

Õppe alustamiseks tingimused: õppima võivad asuda kutseharidusega isikud, kes omavad 4. taseme kutset või neile vastavaid kompetentse järgmistel kutsealadel: multimeedia või graafika või fototöötlemine või lõpetatud kunstikool.

Õppekava

Õpingute läbimisel õpilane:

  • Loob idee- ja kujunduskavandi ning kujunduslahenduse ja kujundab visuaalset keskkonda, süvendades graafilise kujunduse loomise kompetentsi   
  • Planeerib, juhib ja haldab loomingulist tööprotsessi eesmärgi püstitamisest lõppväljundi teostamiseni, langetades kunstiliselt pädevaid otsuseid ja arvestades keskkonna ja tehniliste tingimustega   
  • Väljendab oma loomingulisi ideid, kasutades isikupärast visuaalset stiili, rakendades kunstilisi ja tehnilisi teadmisi   
  • Analüüsib, planeerib ja juhib oma karjääri, kasutades ja täiendades oma erialaseid, isiksuslikke, loomingulisi ja sotsiaalseid oskusi  

Praktikavõimalused:

Praktikast sobivad järgmised kohad:  Kunsti-, veebi- ja fotostuudiod, trükikojad, muuseumid ja näitusekeskused, erinevad visuaalset sisu loomist vajavad firmad ja ettevõtted.

Edasi õppe võimalused (erialad meie koolis, kui on sh ka kursused):

  • Väikeettevõtja
  • Ärikorralduse spetsialist

Võimalikud töökohad:

Kujundusgraafik saab kujundada kaubamärgi, raamatute ja ajakirjade kaante, toodete pakendied, näituste, veebisaitide ja muude objekte, millega saab kasutada visuaalse sisu kujundamise oskust. Samuti sobib graafilise disaineri jaoks suurettevõtte art-direktori või disainispetsialisti töökoht.

Lisainfo: 

Kristjan Kaskman, osakonnajuht (majandus ja IT)