Vastuvõtt

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Koostelukksepp, tase 3

Eriala kirjeldus:

Koostelukksepp koostab erineva keerukusastmega koostusid. Koostelukksepa põhilised tööülesanded on toorikute ettevalmistamine, detailide mõõtmine, märkimine, töötlemine, puhastamine ning koostude koostamine ja reguleerimine. Koostelukksepa töö eeldab jooniste lugemise oskust, masinaehitustehnoloogia ja kasutatavate materjalide tundmist.

Õppekeel: vene keel

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (paindlik graafik)

Õppekoht: Sillamäe

Õppeaeg: 1 aasta

Õppe alustamiseks tingimused: põhihariduse nõudeta

Õpingute läbimisel õpilane:

  • korraldab töökoha, valib ja valmistab ette tootmise- ja abivahendid, tutvub  toote tehnoloogilise dokumentatsiooniga, valib lähtuvalt töö iseloomust seadmed, mida seadistab juhendaja abil. Kontrollib, et olemas on vajalikud ja töökorras isikukaitsevahendid;
  • valmistab ette detaile ja kooste, sh teostab mõõtmis- ja märkimisoperatsioonid vastavalt tehnoloogilises dokumentatsioonis antud nõuetele;
  • valmistab detaile ja kooste lähtuvalt tehnoloogilisest dokumentatsioonist ja tehnoloogilisest protsessist, kasutades vajalikke mõõtmis-, märkimis- ja tootmistehnikaid, jälgib kvaliteedinõudeid, kontrollid mõõteriistadega vajalike mõõtmete täpsust, vigade ilmnemisel parandab need;
  • teeb troppimistöid, haagib tõstetroppidega tööks vajalikud materjalid ja juhendab käemärkidega, juhib materjalide ladustamisel ja teisaldamisel mehitamata tõsteseadet, järgides tööohutusnõudeid.

Praktikavõimalused:

Erinevates metallitöötlemis- ja ehitusettevõtetes Ida- Virumaal (Fortaco Estonia OÜ, Eesti Energia AS, Hanza Mechanics Narva AS, Norwes Metall AS) ja Eestis.

Edasiõppe võimalused:

  • Kaaselukutse (keevitaja, CNC metallilõikepinkide operaator), kutseõpe
  • Täiendõppeosakonna kursused

Võimalikud töökohad:

Koostelukksepp võib leida endale motiveeriva töökoha masinaehituses, tööpinkide ehituses, metallurgias, autotööstuses, ja laevaehituses.

Viide videomaterjalile

Õppekava koos moodulite rakanduskavadega

Sisseastumisinfo:

  • Sillamäe: telefon +372 5628 1741
  • Jõhvi: telefon +372 5308 8342
  • Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

Riho Sügis, erialade juht (metall ja auto)