Õppetöö

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Köögiabiline, 2 aastat

Köögiabiline abistab kokka toitude valmistamisel, käitleb toiduaineid, teeb puhastus- ja koristustöid ning järgib ettevõtte enesekontrolliplaani. Köögiabiline töötab meeskonnas juhendamisel.

Õppekeel: vene keel

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (päevane)

Õppekoht: Narva

Õppeaeg: 2 aastat

Õppe alustamiseks tingimused: erivajadustega inimesed, põhihariduse nõudeta

Köögiabilise erialale on oodatud õppima hariduslike erivajadustega noored, kes on õppinud põhikoolis toimetuleku (TÕK) või lihtsustatud (LÕK) õppekava alusel.

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 2. taseme kutseeksami (kutsestandard: Köögiabiline, tase 2). Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

Õpingute läbimisel õpilane:

 • hoiab elu- ja töökeskkonna puhtana nõutaval tasemel ja teeb juhendamisel erinevaid puhastustöid;
 • omandab teadmisi toiduohutusest ja toiduseadusest, teab hügieeninõudeid toitu käitlevas ettevõttes, oskab tagada juhendamisel toidu ohutust ja kvaliteeti;
 • omandab teadmisi erinevatest toiduainetest, nende eeltöötlemise ja külmtöötlemise tehnoloogiatest, töötab juhendamisel köögis;
 • järgib juhendamisel toiduhügieeni, töö- ja tuleohutuse reegleid;
 • töötab ohutult juhendamisel erinevate köögiseadmete ja –vahenditega;
 • järgib juhendamisel hoolduse ja puhastamise põhimõtteid ning puhastab juhendamisel köögiseadmeid ja –vahendeid;
 • mõistab toitlustusteeninduse ja klienditeeninduse põhimõtteid, kasutab lauakatmise põhitehnikaid, juhendamisel katab ja koristab lauad;
 • planeerib oma tööd toitlustusettevõttes, käitleb toidutooret, teeb juhendamisel meeskonna liikmena vajalikke köögiabilise töid;
 • osaleb juhendamisel oma tööalase karjääri kujundamisel tänapäevases keskkonnas, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest;
 • järgib köögitöölise kutse-eetikat, tervisekäitumist, igapäevaelu- ja töökorraldust;
 • õpib ja töötab juhendamisel ning osaleb meeskonnatöös.

Praktikavõimalused: koolide ja lasteaedade köögid, suurköögid.

Edasiõppe võimalused: 3. taseme abikoka õppekaval.

Võimalikud töökohad:

Köögiabilised võivad töötada erinevates toitlustusettevõtetes: koolide ja lasteaedade köökides, suurköökides.

Lisainfo: 

Ene Valgemäe, osakonnajuht (teenindus)