Vastuvõtt

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Kokk, kutsekeskharidusõpe

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
4. taseme kutsekeskharidusõpe statsionaarne koolipõhine õpe põhiharidus 3 aastat

Kokk valmistab erinevaid roogasid ja jooke, kasutades uusi kulinaarseid tehnikaid ja kaasaegseid seadmeid. Korraldab enda tööd ratsionaalselt. Oskab töötada nii individuaalselt kui ka meeskonnas. Serveerib toite vastavalt klientide vajadustele ja soovidele. Samuti nõuab koka amet pideva seismise ja liikumise tõttu head füüsilist vormi.

Õppekeel: eesti keel 60% / vene keel 40%

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (päevane)

Õppekoht: Jõhvi, Sillamäe, Narva

Õppeaeg: 3 aastat

Õppe alustamiseks tingimused: põhiharidus

Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

Õpingute läbimisel õpilane:

  • valmistab ja serveerib toitu juhendi järgi, kasutades mitmesuguseid külm- ja kuumtöötlemise võtteid ning arvestab klientide vajadusi ja soove, lähtudes toitlustusteenuseid pakkuva ettevõtte töö eripärast;
  • korraldab enda tööd ratsionaalselt ja töötab tulemuslikult, ressursi- ning keskkonnasäästlikult lähtudes kokatöö eetikast;
  • järgib töö-, tule-, keskkonnaohutuse- ja hügieeninõudeid;
  • õpib ja töötab iseseisvalt ning osaleb meeskonnatöös, analüüsides, hinnates ja parandades enda ning meeskonna tööd;
  • väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed, lähtuvalt majutus- ja toitlustusvaldkonna arengust.

Praktikavõimalused:

Praktikal võib käia Eesti erinevates toitlustusettevõtetes.

Edasiõppe võimalused:

Kutseõppe: Toitlustuskorraldus, 5 tase

Kõrgharidus: Toidutehnoloogia, Tallinna Tehnikaülikool

Võimalikud töökohad:

Kokad töötavad erinevates toitlustusettevõtetes: restoranides, kohvikutes, pizzeriates, baarides, bistroodes, sööklates ja suurköökides. Võib töötada kokana nii Eestis kui välismaal.

Õpingute lõppemisel omandatakse kutsekeskharidus.

Kuni 2019/2020 õa:

Õppekeel: eesti keel, vene keel

Õppekohad: Sillamäe, Jõhvi, Narva

Alates 01.09.2020 (al 2020/2021 õa):

Õppekeel:eesti keel 60% / vene keel 40%

Õppekohad: Sillamäe, Jõhvi, Narva

Viide videomaterjalile

Sisseastumisinfo:

  • Sillamäe: telefon +372 5628 1741
  • Jõhvi: telefon +372 5308 8342
  • Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

Ene Valgemäe, erialade juht (toitlustus)