Vastuvõtt

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Kokk, kutsekeskharidusõpe

Õppeliik Õppevorm Eeldus alustamiseks Õppeaeg
4. taseme kutsekeskharidusõpe statsionaarne koolipõhine õpe põhiharidus 3 aastat

Koka eriala võib olla nii töö kui hobi. Nüüdisaegne toiduvalmistamine nõuab palju erinevaid teadmisi nii erinevate toitude kui ka köögitehnika vallas. Toidu valmistamine ja realiseerimine on teadmisi nõudev tegevus, seepärast peab kokal olema mitmekülgseid teadmisi majanduse ja tehnika valdkonnas. Kokaks õppides omandatakse erialaseid teadmisi ja oskusi ning kujundatakse vajalikke isikuomadusi. Õpingute käigus tutvutakse erinevate toiduainete ja nende töötlemisvõtetega, õpitakse roogade valmistamist ja köögitoimingute korraldamist. Tutvutakse kaasaegsete köögiseadmetega ja õpitakse neid kasutama. Õpitakse menüü koostamist, hinnakujundust ja tööseadusandlust, samuti suhtlemist. Esimene töökogemus saadakse kooli õppeköögis ja sööklas. Praktikal võib käia Eesti erinevates toitlustusettevõtetes.

  • Õpingute käigus tutvutakse erinevate toiduainete ja nende töötlemisvõtetega, õpitakse roogade valmistamist ja köögitoimingute korraldamist.
  • Tutvutakse kaasaegsete köögiseadmetega ja õpitakse neid kasutama.
  • Õpitakse menüü koostamist, hinnakujundust ja tööseadusandlust ning suhtlemist.
  • Õppepraktika toimub  kooli õppeköökides, kohvikutes ja õpperestoranides.
  • Praktikal võib käia Eesti erinevates toitlustusettevõtetes.

Valikõpingud: grillimine ja barbeque, pagari- ja kondiitritöö, catering, võõrkeeled, peoteenindus.

Arenguvõimalused: enesetäiendamine ja koolitused.

Kuni 2019/2020 õa:

Õppekeel: eesti keel, vene keel

Õppekohad: Sillamäe, Jõhvi, Narva

Alates 01.09.2020 (al 2020/2021 õa):

Õppekeel:eesti keelvene keel

Õppekohad: Sillamäe, Jõhvi, Narva

Ene Valgemäe, erialade juht (toitlustus)