Õppetöö

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Kergete rõivaste rätsep, 2 aastat

Kergete rõivaste rätsep valmistab individuaaltellimuse alusel kergeid rätseparõivaid (seelikuid, särkpluuse, pluuse, pükse, jakke, kleite, rõivalisandeid) lähtudes kliendi mõõtudest ja vajadustest.

Kergete rõivaste rätsepad töötavad väikestes meeskondades, rõiva tootmisettevõtte arendusosakondades või iseseisvalt eratellimuste täitjatena. Kergete rõivaste rätsep võib töötada pärast täiendava eriväljaõppe läbimist laste- ja spordirõivaste, tele-, filmi- ja teatrikostüümide, pesu ja pidulike riiete ning nahkrõivaste valmistajana.Tellijatega suhtlemine eeldab avatust ja teenindusvalmidust ning taktitunnet. Edukaks tööks on oluline pidev erialane enesetäiendamine.

Rätsepale on oluline käeline osavus, huvi tekstiilide ja moe vastu, ruumiline kujutlusvõime, hea värvi- ja proportsioonitunnetus, ilumeel, hea koordinatsioon, püsivus, loovus ja õpivalmidus, pingetaluvus, füüsiline vastupidavus ja empaatiavõime.
Rätsep on loominguline ja üha populaarsemaks muutuv amet.

Õppekeel:  vene keel

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (päevane)

Õppekoht: Narva

Õppeaeg: 2 aastat

Õppetase: 4. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: põhiharidus

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Kergete rõivaste rätsep, tase 4). Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

Õpingute käigus omandab õpilane järgmised teadmised: rõivaste konstrueerimine ja modelleerimine, kergerõivaste rätsepatöö alased teadmised ja oskused (õmblustoodete tehnoloogia), materjaliõpetus, tunneb kaasaegseid õmblustööstuse seadmeid ja nende kasutusvõimalusi. Omandab arvutikasutuse teadmised, majanduse ja ärikorralduse alused, hea suhtlemisoskuse kliendiga.

Praktikavõimalused:

Õpilased läbivad praktilise koolituse õmblusateljeedes, õmblusettevõtete eksperimentaaltsehhides, väikestes õmblusettevõtetes (FIE, OÜ), laste huvikoolides ja –ringides, lasteaedades ja koolides, sooritavad erinevaid tellimusi alates rõivastest kuni kodutekstiilideni.

Edasiõppe võimalused:

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses: ärikorraldus, erialased täiendõppe kursused.

Võimalus jätkata õpinguid teistes kutse- ja rakenduskõrgkoolides. Tallinna Tehnikakõrgkoolis saab õppida erialasid: rõivaste tehniline disain või tekstiiltoodete tehnoloogia ja tootearendus.

Võimalikud töökohad:

Pärast kooli lõpetamist oodatakse vilistlasi tööle nii Ida-Virumaa kui kogu Eesti õmblusettevõtetesse. Samuti on koolilõpetajal võimalik asutada oma õmblusettevõte.

Lisainfo: 

Kristjan Kaskman, osakonnajuht (majandus ja IT)