Õppetöö

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

IT-turvaspetsialist, 1 aasta

IT-turvaspetsialist haldab IT-süsteeme turvalisel viisil ja osaleb nende süsteemide kujundamisel ning arendamisel. IT-turvaspetsialisti töövahendid on operatsioonisüsteemid, turbetarkvara, protsesside kirjelduse ja projekteerimise ning tarkvara arendamise tööriistad, tunnustatud infoturbe raamistikud ja standardid.

Õppekeel: vene keel

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (õhtune)

Õppekoht: Jõhvi

Õppeaeg: 1 aasta

Õppetase: 5. tase (kutseõppe jätkuõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: õppima võivad asuda isikud, kellel on vähemalt keskharidus ning varasemalt (IKT kutseõppe tasemeõppes, IKT-alasel täiendkoolitusel või töökohal) omandatud 4. taseme IT-süsteemide spetsialisti kompetentsid.

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 5. taseme kutseeksami (kutsestandard: IT-turvaspetsialist, tase 5).

Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam. 

Õpingute läbimisel õpilane:

Oma töö iseseisvaks korraldamiseks, tööaja planeerimiseks ja vastuvõetud otsuste eest vastutamiseks, samuti korrektseks oma tööülesannete täitmiseks, tuginedes erinevatele toimingutele.

 • teab infoturbehalduse põhitõdesid;
 • suudab rakendada protsesse, mis tagavad IKT süsteemide turvalisuse, ning osaleda nende protsesside kujundamisel ja arendamisel;
 • loob ja hoiab positiivseid ärisuhteid partneritega, rakendades ja hooldades organisatsioonilisi protsesse;
 • haldab turvaliselt IT-süsteeme ning osaleb nende süsteemide kujundamisel ja arendamisel;

Lõpetamisel saab tasemetunnistuse saamiseks teha kutseeksami.

Praktikavõimalused:

 • Välispraktika võimalus  Erasmus+ projekti raames juhtivates IT ettevõtete partnerkoolides/ettevõtetes
 • Eesti juhtivad IT-teenuste ettevõtted Eesti Energia AS, VKG Energia, SatNetLink OÜ, IDA-VIRU KESKHAIGLA SA, Uus Programm OÜ, SMID osakond
 • IT-infrastruktuuri arendamine, arvutisüsteemide haldamine
 • Klienditugi, IT-tugispetsialisti, seirespetsialisti, süsteemiadministraatorina
 • Süsteemi integreerimine ja serverilahendused.

Edasiõppe võimalused (erialad meie koolis, kui on sh ka kursused):

 • Väikeettevõtja, kutseõpe 
 • Ärikorralduse spetsialist

Lisaks kõrgkoolis:

 • TALTECis, informaatikat, IT-süsteemide arendust või äriinfotehnoloogiat
 • Tartu Ülikoolis. Informaatika ja Arvutitehnika erialad
 • Tallinna Ülikoolis Informaatika eriala

Võimalikud töökohad:

IT-turvaspetsialist, kes võib töötada nii iseseisvalt kui olla IT infoturbe meeskonna liige, viib ellu asutuse IKT turvapoliitikat, pakub välja ja rakendab vajalikud turvalisuse kontrollmehhanismid, tagab IKT turvalise toimimise toetades ja informeerides kaastöötajaid. IT-turvaspetsialist töötab organisatsioonis, kus IKT-süsteemid moodustavad olulise osa asutuse ressurssidest, protsessid sõltuvad IKT-süsteemidest ja rakendustest ning andmeid kogutakse ja juhitakse IKT-süsteemide kaudu.

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötuna registreeritud inimesteleRohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehel SIIN.

Lisainfo: 

Kristjan Kaskman, osakonnajuht (majandus ja IT)