Vastuvõtt

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

IT süsteemide spetsialist (IT akadeemia), kutsekeskharidusõpe

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutsekeskharidusõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhine õpe Eeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg4 aastat

Õppekeel: eesti keel

Õppekohad: Jõhvi

IT-süsteemide spetsialist töötab iseseisvalt etteantud töölõigus, järgides protseduurireegleid ja parimaid praktikaid. IT-süsteemide spetsialist võib töötada klienditoes, IT-tugiisikuna, monitooringuspetsialistina, süsteemi administraatorina jne. Ta omab piiratud tegevusvabadust väljakujunenud praktika ja meetodite piires. IT-süsteemide spetsialisti  ülesandeks on standardsete IT- probleemide lahendamine, edastades nende hulgast keerulisemad vanemspetsialistidele.

IT-süsteemide spetsialisti põhilised tööülesanded on IT-süsteemide toote või projekti väljatöötamine ja kavandamine, rakenduste projekteerimine, lahenduste juurutamine, dokumentatsiooni koostamine, kasutajatugi, muutmiste tugi, probleemide lahendamine, teenuste osutamine, hanked, müügikanalite haldamine ja infoturbe tagamine.

IT-süsteemide spetsialist suudab oma suhtlemisstiili kohandada mitmesugustele olukordadele ja inimestele. Avaldab selgelt oma arvamust, ei varja informatsiooni ning oskab välja tuua olulisemaid seisukohti. Oskab kontrollida oma emotsioone ka keerulistes olukordades. Tema töös on vajalik tahe ja oskus töötada meeskonnas.

Vastuvõtutingimused

  • Vestlus
  • Test

Edasiõppimise võimalused:

  • TALTECis, informaatikat, IT-süsteemide arendust või äriinfotehnoloogiat
  • Tartu Ülikoolis. Informaatika ja Arvutitehnika erialad
  • Tallinna Ülikoolis Informaatika eriala

Õppekava koos moodulite rakenduskavadega

Natella Mihhailova, erialade juht (IT ja multimeedia)