Õppetöö

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

IT süsteemide spetsialist (IT akadeemia), 4 aastat

IT-süsteemide spetsialist töötab iseseisvalt etteantud töölõigus, järgides protseduurireegleid ja parimaid praktikaid. IT-süsteemide spetsialist võib töötada klienditoes, IT-tugiisikuna, monitooringuspetsialistina, süsteemi administraatorina jne. Ta omab piiratud tegevusvabadust väljakujunenud praktika ja meetodite piires. IT-süsteemide spetsialisti ülesandeks on standardsete IT- probleemide lahendamine, edastades nende hulgast keerulisemad vanemspetsialistidele.
IT-süsteemide spetsialisti põhilised tööülesanded on IT-süsteemide toote või projekti väljatöötamine ja kavandamine, rakenduste projekteerimine, lahenduste juurutamine, dokumentatsiooni koostamine, kasutajatugi, muutmiste tugi, probleemide lahendamine, teenuste osutamine, hanked, müügikanalite haldamine ja infoturbe tagamine.
IT-süsteemide spetsialist suudab oma suhtlemisstiili kohandada mitmesugustele olukordadele ja inimestele. Avaldab selgelt oma arvamust, ei varja informatsiooni ning oskab välja tuua olulisemaid seisukohti. Oskab kontrollida oma emotsioone ka keerulistes olukordades. Tema töös on vajalik tahe ja oskus töötada meeskonnas.

Õppekeel: eesti keel 60% / vene keel 40%

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine õpe (päevane)

Õppekoht: Jõhvi

Õppeaeg: 4 aastat

Õppetase: 4. tase (kutsekeskhariduseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: põhiharidus

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse

Õppekava

Õpingute läbimisel õpilane:

 • täidab IT-süsteemide spetsialisti põhilised tööülesanded: IT-taristu arendamine, süsteemide haldamine, lahenduste juurutamine, dokumentatsiooni koostamine, kasutajatoe pakkumine, muudatuste toe pakkumine, standardsete IT-probleemide lahendamine, teenuste osutamine ja infoturbe toe pakkumine;
 • lähtub oma tegevuses kutse-eetikast, õigusaktidest, organisatsiooni väärtustest ja huvidest, kasutab organisatsiooni ressursse heaperemehelikult ja säästlikult;
 • teavitab juhti ja teisi osapooli ebaeetilisest ja ebaseaduslikust tegevusest;
 • käitub keskkonnateadlikult, lähtudes energia kokkuhoiu- ja jäätmekäitluse põhimõtetest;
 • suhtub kolleegidesse lugupidavalt ja arvestavalt ning sekkub võimalusel olukordades, kus käitutakse mittelugupidavalt või diskrimineerivalt;
 • hindab talle delegeeritud tööülesannete võimetekohasust ning teavitab seotud osapooli olukordades, kus tööülesanded ületavad tema pädevust

Praktikavõimalused:

Praktikast sobivad järgmised kohad:  Internetiteenuste pakkujad, hostinguteenuse osutamise ettevõtted, andmekeskused,  arvutiseadmete müügi või remonditöökojad, kõik ettevõtted kus kasutatakse kohtvõrku või arvutiseadmeid.

Edasiõppe võimalused:

 • IT-turvaspetsialist
 • Väikeettevõtja, kutseõpe
 • Ärikorralduse spetsialist

Lisaks kõrgkoolis:

 • TALTECis, informaatikat, IT-süsteemide arendust või äriinfotehnoloogiat
 • Tartu Ülikoolis. Informaatika ja Arvutitehnika erialad
 • Tallinna Ülikoolis Informaatika eriala

Võimalikud töökohad:

Ta võib töötada näiteks IT-süsteemide spetsialistina, klienditoe spetsialistina, monitooringuspetsiaistina, võrgutehnikuna, IT-tehnikuna või süsteemiadministraatorina.

Töötada näiteks klienditeenindajana arvuti- või telekommunikatsioonifirmas, ta võib olla tehnilise toe spetsialist, kelle tööülesandeks on uute IT-süsteemide lahenduste katsetamine ja kasutusele võtmisel abistamine.

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötuna registreeritud inimestele. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehel SIIN.

Lisainfo: 

Kristjan Kaskman, osakonnajuht (majandus ja IT)