Vastuvõtt

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Dokker, kutseõpe

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpeÕppevormtöökohapõhine õpeEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg1 aasta

Õppekeel: vene keel

Õppekoht: Sillamäe

Sadamatööline (dokker) töötab sadama operaatorfirmas, mis osutab sadamateenuseid.  

Sadamatöölise tööülesanded: kaupade ohutu, efektiivne, kahjustusteta käitlemine (lastimine, lossimine, ümberlaadimine, transport sadama territooriumil), milleks peab omama  teadmised, oskused, hoiakud ja erinevaid töövõtteid ning oskama töötada erineva laadimistehnikaga.

Dokkeri erialal töötamiseks vajalik oleks erialane kvalifikatsioon /või väljaõpe/.

Õppekava koos moodulite rakenduskavadega

Natalja Redean, erialade juht (majandus)