Vastuvõtt

Erialad

Ida-Viru maakonnas tegutseb üks riiklik kutseõppeasutus – Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus õppekohtadega Jõhvis, Sillamäel ja Narvas.


Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on 2500 õpilase, 3000 täiendusõppes osaleja ja 270 töötajaga Eesti suuruselt teine kutseõppeasutus.

Kool korraldab tasemeõpet teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, ärinduse, halduse ja õiguse ning humanitaaria ja kunstide õppevaldkondades. Koolil on õpetamise õigus 23-es õppekavarühmas, kõikidel õppekavarühmadel on täisakrediteering.

Õpe toimub eesti ja vene keeles, haridusnõudeta, põhi- ja keskhariduse baasil ning nii kooli- kui ka töökohapõhiselt.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on loodud kõik õppimisvõimalused erivajadustega inimestele.

Veel

Abipagar, 1 aasta

Abipagar töötab erinevates kondiitri- ning pagariettevõtetes, ta aitab kaasa leibade, saiade, kookide, pirukate jms küpsetamisel.  Sarnaselt pagarile tuleb valmis olla varaseks ärkamiseks ja öötööks. Hea abipagar on koostöövalmis, kiire ning suudab teha mitut tööd korraga. Töö on füüsiliselt raske ning eeldab head tervist ja vastupidavust.

NB! Erialale on oodatud õppima õppijad, kes pole lõpetanud põhikooli või on lõpetanud põhikooli lihtsustatud õppekava järgi (LÕK).

Õppekeel: vene keel

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (päevane)

Õppekoht: Narva

Õppeaeg: 1 aasta

Õppetase: 3. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: põhihariduse nõudeta

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 3. taseme kutseeksami (kutsestandard: Abipagar, tase 3). Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

Õpingute läbimisel õpilane:

  • valmistab ja viimistleb juhendamisel lihtpagari- ja valikpagaritooteid tehnoloogilise juhendi alusel, lähtudes toidu- ja tööohutuse nõuetest;
  • külmutab, pakendab ja ladustab juhendamisel valmistatud pagaritooteid lähtudes toiduseadusest;
  • töötab ergonoomiliselt järgides tööohutusnõudeid ja kasutab ressursse otstarbekalt ja keskkonda säästvalt;
  • osaleb meeskonnaliikmena toiduainetööstuse või toitlustusteenuseid pakkuva ettevõtte töös;
  • kasutab oma töös eesti keelt vähemalt tasemel A2;
  • väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed, lähtuvalt toiduainetööstuse või toitlustuse valdkonna arengust;
  • kujundab oma tööalast karjääri ja arendab eneseteadlikkust tänapäevases muutuvas keskkonnas, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest.

Praktikavõimalused: Abipagareid ootavad praktikale pagaritööstused, kohvikud ja kaupluste küpsetuskojad.

Edasi õppe võimalused: Põhihariduse olemasolul saad õpinguid jätkata pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia õppekaval. 

Võimalikud töökohad: Abipagar leiab tööd erinevates kondiitri- ja pagari ettevõtetes.

Sisseastumisinfo (tööpäevadel kell 09.00-15.00):

  • Sillamäe: telefon +372 5628 1728
  • Jõhvi: telefon +372 5308 8342
  • Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott@ivkhk.ee

Ene Valgemäe, erialade juht (toitlustus)