SUVINE VASTUVÕTT. Õpe algab 01.09.2023.
NB! *** SUVELAAGER *** Peale sisseastumiskatseid peab vastuvõetav õpilane osalema suvelaagris ajavahemikul 21.-31.08.2023!

Täida avaldus 04.05.-04.08.2023 e-keskkonnas www.sais.ee või tule vastuvõtukomisjoni 05.06.-04.08.2023 tööpäevadel kell 9:00-15:00 .
Kuidas SAISis avaldust esitada? VIDEOJUHEND

Laborant analüüsib ainete ja segude koostist ning omadusi keemiliste, füüsikaliste ja füüsikalis-keemiliste analüüsi meetodite abil, kontrollib toorainete, reagentide, vaheproduktide, valmistoodangu, jäätmete, vee, õhu, mulla kvaliteeti,  töötab rangelt vastavalt metoodikatele ja juhenditele ning vastutab analüüside tulemuste usaldusväärsuse ja andmete täpse sissekandmise eest. Laborandi töö nõuab täpsust, korrektsust, iseseisvust, meeskonnatöö oskust ja vastutustunnet.

Õppekeel: eesti keel  või  eesti keel 60% / vene keel 40% 

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (päevane)

Õppekoht: Jõhvi 

Õppeaeg: 3 aasta  

Õppetase: 4. tase (kutsekeskhariduseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: põhiharidus

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: Laborant, tase 4).

Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam. 

Õpingute läbimisel õpilane:

  • valmistab analüüsiks ette laboriseadmed ja –vahendid, kaalub, mõõdab ruumala, fikseerib mõõtmiste ja arvutuste tulemused;
  • loeb ja registreerib seadmete ja mõõteriistade näidud;
  • teeb metoodikatest lähtuvalt analüüse, kasutades erinevaid analüüsimeetodeid;
  • keemiliste analüüside läbiviimisel kasutab ohutuid töövõtteid, arvutab, töötleb ja dokumenteerib analüüsi tulemusi; 
  • võtab tahkete, vedelate ja gaasiliste ainete esinduslikud proovid, identifitseerib proovid ja täidab proovivõtu protokolli.

Praktikavõimalused ja võimalikud töökohad:

Laborant töötab katselaborites (tööstus-, keskkonnakaitse, teadus- uurimis-, sünteesi- jt laborites). Võib leida tööd  tööstus-, keskkonnakaitse, teadus- uurimis-,  bioloogilistes jt laborites.

Edasi õppe võimalused

Õppekava koos moodulite rakenduskavadega

Õppekava koos moodulite rakenduskavadega 2021

Sisseastumisinfo (tööpäevadel kell 09.00-15.00):

  • Sillamäe: telefon +372 5628 1728
  • Jõhvi: telefon +372 5308 8342
  • Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott [at] ivkhk.ee ()

Language
Estonian
Field: 
Tehnoloogia
Kontaktid: 
Contact title: 
Galina Trofimova, erialade juht (tehnoloogia)
Phone number: 
+372 5283 670
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
7