Õppekeel: vene keel, eesti keel (sessioonõpe)

Õppekohad: Narva, Jõhvi (eesti keeles)

Eriala tutvustus:

Raamatupidajad töötavad äri-, avalikus- ja mittetulundussektoris.
Raamatupidaja korraldab raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava info saamine majandusüksuse finantsseisundist ja tegevustulemusest.
Raamatupidaja juhindub Eesti finantsaruandluse standardist ja/või rahvusvahelistest EL-s tunnustatud standarditest, arvestuse ja aruandluse põhimõtetest ning järgib raamatupidaja kutse-eetika nõudeid.

Soovitatavad isikuomadused: peab oskama planeerida oma tööd ja aega, olema täpne
ja kohusetundlik ning hea suhtleja.

Raamatupidaja tööd toetavateks iseloomuomadusteks on hoolikus, kannatlikkus,  õppimisvõime, iseseisvus, hea enesevalitsemisoskus, koostöövõime, analüütiline (matemaatiline) võimekus ja loogiline mõtlemine, analüüsioskus.

Tema põhilised tööülesanded on seotud igapäevase raamatupidamise tööga, sh maksu-deklaratsioonide täitmisega, statistiliste aruannete koostamisega jne. 

Õpingute lõppedes sooritab õppija kutseeksami.

Õppekava koos moodulite rakenduskavadega

Language
Estonian
Field: 
Majandus
Kontaktid: 
Contact title: 
Natalja Redean, erialade juht (majandus)
Phone number: 
+372 5626 5709
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
5. taseme kutseõpestatsionaarne koolipõhine õpe keskharidus2 aastat
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
3