Õppe eesmärk on, et õpilane omandab kompetentsid, mis on vajalikud töötamiseks meeskonna liikmena IT-tugisikuna, kasutajatoe tehnikuna või sellele lähedasel ametikohal, lahendades standardseid infotehnoloogia probleeme.

Õppekeel: vene

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (õhtune)

Õppekohad: Sillamäe

Õppeaeg: 1 aasta

Õppetase: 4. tase (kutseõppe esmaõpe)

Õppe alustamiseks tingimused: põhiharidus

Õppekava läbimisel sooritab õppija 4. taseme kutseeksami (kutsestandard: IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4; spetsialiseerumisega Kasutajatoe tehnik, tase 4).

Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

Õppe käigus õpilane omandab:

 • täidab kasutajatoe tehniku põhilisi tööülesandeid: kasutajate pöördumiste vastuvõtmine e-posti ja telefoni teel ning registreerimine teenusehalduse süsteemis, standardsete IT-probleemide lahendamine, kasutajatoe, muudatuste toe ja infoturbe toe pakkumine.
 • lähtub oma tegevuses kutse-eetikast, õigusaktidest, organisatsiooni väärtustest ja huvidest, kasutab organisatsiooni ressursse heaperemehelikult ja säästlikult;
 • teavitab juhti ja teisi osapooli ebaeetilisest ja ebaseaduslikust tegevusest;
 • käitub keskkonnateadlikult, lähtudes energia kokkuhoiu ja jäätmekäitluse põhimõtetest;
 • suhtub kolleegidesse lugupidavalt ja arvestavalt ning sekkub võimalusel olukordades, kus käitutakse mittelugupidavalt või diskrimineerivalt;
 • hindab talle delegeeritud tööülesannete võimetekohasust ning teavitab seotud osapooli olukordades, kus tööülesanded ületavad tema pädevust.

Praktikavõimalused:

IVKHK IT kasutajatoetehniku eriala praktika sooritatakse organisatsioonides ja ettevõtetes, kus on kasutusel erinevaid IT-süsteeme ja kasutajaliideseid ehk praktikaks vajalik infosüsteem ning reaalsed olukorrad. Õppija, kes juba töötab ettevõttes, saab oma teoreetilisi teadmisi kohe praktikas rakendada. Praktika maht on kokku 8 nädalat ning praktikaülesanneteks võib olla IT- süsteemide kasutamisel tekkinud probleemide väljaselgitamine,  kliendi nõustamine probleemide lahendamisel  telefoni teel ning tööülesannete jagamine meeskonnas.

Edasi õppe võimalused:

 • IT-süteemide noorem spetsialist

Võimalikud töökohad:

 • klienditoetehnikuna (help desk),
 • kasutajatoetehnikuna,
 • IT-tugiisikuna.

Sisseastumisinfo:

 • Sillamäe: telefon +372 5628 1728
 • Jõhvi: telefon +372 5308 8342
 • Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott [at] ivkhk.ee

Language
Estonian
Field: 
IT & Multimedia
Kontaktid: 
Contact title: 
Natella Mihhailova, erialade juht (IT ja multimeedia)
Phone number: 
+372 5347 9870
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
11