Täpset kuupäeva, kohta ja kellaega saab avaldusel leida.

Vestlusele tulles palume kaasa võtta isikut tõendava dokumendi!

Küsimused, mida käsitletakse vestlusel:

  • Miks te valisite selle eriala?
  • Mis Teile meeldib või ei meeldi valitud erialal?
  • Nimetage oma isiksuseomadused, mis võivad teile kasulikuks osutuda valitud eriala omandamisel ja hilisemal tööl.

Samuti on sisseastumiskatse osana vajalik läbida test või kirjutada motivatsioonikiri, mis määratlevad teie soovi ja valmisoleku õppida valitud erialal. 

Laadi alla motivatsioonikirja näidis  .docx  või  .pdf

Eriala Test / küsimustik Testi / küsimustiku kirjeldus
Rõivaõmblemine (osaoskus kergete rõivaste õmblemine) küsimustik Küsimustik sisaldab küsimusi rõivaõmblemise valdkonnast, varasemast kokkupuutest õmblemisega ja üldistest silmaringi küsimusi. Vestluse käigus selgitakse välja kandidaadi õppe jaoks vajalike oskusi ja võimet, õppemotiveeritust, suhtlemis- ja eneseväljendusoskust.
Kergete rõivaste rätsep test Vestluse päeval sooritakse test ja vestlus. Test sisaldab 14 valikvastusega ülesannet, teemadel: materjaliõpetus, matemaatika, joonistamine, moesuunad. Kutsesobivusvestluse käigus selgitakse välja kandidaadi õppe jaoks vajalike oskusi ja võimet, õppemotiveeritust, suhtlemis- ja eneseväljendusoskust.
Reisikonsultant test Vestluse päeval sooritatakse test ja vestlus. Testis on 15 küsimust valikvastustega vene, eesti ja inglise keeltes. Test arvutil sisaldab küsimusi geograafiast, silmaringi teadmistest ja reisimisest ning kestab maksimaalselt 30 minutit. Vestluse eesmärgiks on välja selgitada: õppimatuleku motiveeritus; kandidaadi sobivus erialale; suhtlemisoskus. Vestlus toimub vene keeles ning osaliselt inglise ja eesti keeltes. 
Alguses tutvustab kandidaat lühidalt iseennast. Sellele järgnevad kandidaadile esitatavad erinevaid küsimusi, mis puudutavad õppima asumise põhjendust ja eriala valikut. Küsimus võib olla ka kaudne ehk tuuakse mõni situatsioon, mida kandidaat peab argumenteeritult selgitama. Läbivalt hinnatakse eneseväljendus- ja analüüsioskust. Vestluse kestvus on 10 minutit.
Puhastusteenindaja test Test sisaldab 10 valikvastusega küsimust, mis põhinevad algteadmistel keemiast, matemaatikast ja koristamisest.
Klienditeenindaja kaubanduses test Võtmeoskuste test arvutil sisaldab küsimusi eesti ja inglise keele oskuste kohta, põhiküsimusi psühholoogia, loogika ja matemaatika teadmiste kohta ning võimaldab mõista kandidaati valmisolekut kliendiga töötamiseks.
Tekstiilkäsitöö küsimustik Õpilaskandidaate vastuvõtu eelduseks on küsimustiku täitmine ja vestlus. Küsimustik sisaldab küsimusi käsitöölise tööst, eriala terminoloogiast, varasemast kokkupuutest ja baasteadmistest arvutiga ning käsitöövaldkonnaga, üldistest silmaringi küsimustest. Vestluse eesmärgiks on välja selgitada kuidas õpilaskandidaat on kutseõpinguteks tekstiilkäsitöö erialal valmis ja  milline on tema õpimotivatsioon antud eriala omandamiseks.
Sisetööde elektrik  test paberil Test paberil  sisaldab küsimusi matemaatikast, füüsikast, arvutitest. Lisaks toimub individuaalne vestlus. Vestluse eesmärgiks on välja selgitada kuidas õpilaskandidaat on valmis õppima valitud erialal ja milline on tema õpimotivatsioon antud eriala omandamiseks
Tootmisautomaatik test paberil Test paberil  sisaldab küsimusi matemaatikast, füüsikast, elekrotehnikast, elektroonikast, varasemast kokkupuutest erialaga. Lisaks toimub individuaalne vestlus. Vestluse eesmärgiks on välja selgitada kuidas õpilaskandidaat on valmis õppima valitud erialal ja milline on tema õpimotivatsioon antud eriala omandamiseks
Turvasüsteemide tehnik test paberil Test paberil  sisaldab küsimusi matemaatikast, füüsikast, elekrotehnikast, elektroonikast, varasemast kokkupuutest erialaga. Lisaks toimub individuaalne vestlus. Vestluse eesmärgiks on välja selgitada kuidas õpilaskandidaat on valmis õppima valitud erialal ja milline on tema õpimotivatsioon antud eriala omandamiseks
Mehhatroonik test paberil Test paberil  sisaldab küsimusi matemaatikast, füüsikast, arvutitest. Lisaks toimub individuaalne vestlus. Vestluse eesmärgiks on välja selgitada kuidas õpilaskandidaat on valmis õppima valitud erialal ja milline on tema õpimotivatsioon antud eriala omandamiseks
Plaatija e-test Vastuvõtukatsed koosnevad e-testist ja vestlusest, mille eest on kokku võimalik saada kuni 5 punkti:
E-test koosneb 4 erialaga seotud küsimusest, mille lahendamisel hinnatakse õppima asuva inimese matemaatiliseid oskuseid, ruumilise mõtlemise oskuseid ja loogilise mõtlemise oskust. Aega testi lahendamiseks on 30 minutit.
Vestluse eesmärgiks on välja selgitada kuidas õpilaskandidaat on valmis õppima valitud erialal ja milline on tema õpimotivatsioon antud eriala omandamiseks.
Kütte ja jahutussüsteemide lukksepp e-test Vastuvõtukatsed koosnevad e-testist ja vestlusest, mille eest on kokku võimalik saada kuni 5 punkti:
E-test koosneb 4 erialaga seotud küsimusest, mille lahendamisel hinnatakse õppima asuva inimese matemaatiliseid oskuseid, ruumilise mõtlemise- ja loogilise mõtlemise oskust, erialaseid algteadmiseid. Aega testi lahendamiseks on 30 minutit.
Vestluse eesmärgiks on välja selgitada kuidas õpilaskandidaat on valmis õppima valitud erialal ja milline on tema õpimotivatsioon antud eriala omandamiseks
Puitkonstruktsioonide ehitus e-test Vastuvõtukatsed koosnevad e-testist (2 punkti) ja vestlusest (3 punkti), mille eest on kokku võimalik saada kuni 5 punkti, sellele lisandub põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne (max. 5 punkti), mis annab kokku lõpptulemuse:
E-test koosneb 4 erialaga seotud küsimusest, mille lahendamisel hinnatakse õppima asuva inimese matemaatiliseid oskuseid, ruumilise mõtlemise- ja loogilise mõtlemise oskust, erialaseid algteadmiseid. Aega testi lahendamiseks on 30 minutit.
Vestluse eesmärgiks on välja selgitada kuidas õpilaskandidaat on valmis õppima valitud erialal ja milline on tema õpimotivatsioon antud eriala omandamiseks
Ehitusviimistleja e-test Vastuvõtukatsed koosnevad e-testist (2 punkti) ja vestlusest (3 punkti), mille eest on kokku võimalik saada kuni 5 punkti, sellele lisandub põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne (max. 5 punkti), mis annab kokku lõpptulemuse:
E-test koosneb 4 erialaga seotud küsimusest, mille lahendamisel hinnatakse õppima asuva inimese matemaatiliseid oskuseid, ruumilise mõtlemise- ja loogilise mõtlemise oskust, erialaseid algteadmiseid. Aega testi lahendamiseks on 30 minutit.
Vestluse eesmärgiks on välja selgitada kuidas õpilaskandidaat on valmis õppima valitud erialal ja milline on tema õpimotivatsioon antud eriala omandamiseks.
Kinnisvarahaldur e-test Vastuvõtukatsed koosnevad e-testist ja vestlusest, mille eest on kokku võimalik saada kuni 5 punkti:
E-test koosneb 4 erialaga seotud küsimusest, mille lahendamisel hinnatakse õppima asuva inimese matemaatiliseid oskuseid, ruumilise mõtlemise- ja loogilise mõtlemise oskust, erialaseid algteadmiseid. Aega testi lahendamiseks on 30 minutit.
Vestluse eesmärgiks on välja selgitada kuidas õpilaskandidaat on valmis õppima valitud erialal ja milline on tema õpimotivatsioon antud eriala omandamiseks ja seotus erialaga.
Puidupingioperaator e-test Vastuvõtukatsed koosnevad e-testist ja vestlusest, mille eest on kokku võimalik saada kuni 5 punkti:
E-test koosneb 4 erialaga seotud küsimusest, mille lahendamisel hinnatakse õppima asuva inimese matemaatiliseid oskuseid, ruumilise mõtlemise oskuseid ja loogilise mõtlemise oskust. Aega testi lahendamiseks on 30 minutit.
Vestluse eesmärgiks on välja selgitada kuidas õpilaskandidaat on valmis õppima valitud erialal ja milline on tema õpimotivatsioon antud eriala omandamiseks. 
Ärikorralduse spetsialist  e-test Vastuvõtukatsed koosnevad e-testist ja vestlusest, mille eest on kokku võimalik saada kuni 10 punkti:
E-test koosneb 21 erialaga seotud küsimusest, mille lahendamisel hinnatakse õppima asuva inimese matemaatiliseid oskuseid, keelte oskuseid ja loogilise mõtlemise oskust. Aega testi lahendamiseks on 60 minutit.
Vestluse eesmärgiks on välja selgitada kuidas õpilaskandidaat on valmis õppima valitud erialal ja milline on tema õpimotivatsioon antud eriala omandamiseks. 
Laotöötaja e-test Õpilaskandidaate vastuvõtu eelduseks on küsimustiku (e-testi) täitmine ja vestlus. Küsimustik sisaldab küsimusi eriala terminoloogiast, varasemast kokkupuutest ja baasteadmistest arvutiga ning logistika valdkonnaga, üldistest silmaringi küsimustest. Vestluse eesmärgiks on välja selgitada kuidas kandidaat on kutseõpinguteks laotöötaja  erialal valmis ja  milline on tema õpimotivatsioon antud eriala omandamiseks.
Veokorraldaja-logistik e-test Õpilaskandidaate vastuvõtu eelduseks on küsimustiku (e-testi) täitmine ja vestlus. Küsimustik sisaldab küsimusi eriala terminoloogiast, varasemast kokkupuutest ja baasteadmistest arvutiga ning logistika valdkonnaga, üldistest silmaringi küsimustest. Vestluse eesmärgiks on välja selgitada kuidas õpilaskandidaat on kutseõpinguteks veokorraldaja-logistiku erialal valmis ja  milline on tema õpimotivatsioon antud eriala omandamiseks.
IT-süsteemide spetsialist (IT-Akadeemia) kompleks test paberkandjal Kompleks test paberil sisaldab küsimusi matemaatikast, eesti ja inglise keelest, arvutitest. Lisaks toimub individuaalne vestlus. Vestluse eesmärgiks on välja selgitada kuidas õpilaskandidaat on valmis õppima valitud erialal ja milline on tema õpimotivatsioon antud eriala omandamiseks.
Tarkvaraarendaja (IT-Akadeemia) kompleks test paberkandjal Kompleks test paberil sisaldab küsimusi matemaatikast, eesti ja inglise keelest, arvutitest. Lisaks toimub individuaalne vestlus. Vestluse eesmärgiks on välja selgitada kuidas õpilaskandidaat on valmis õppima valitud erialal ja milline on tema õpimotivatsioon antud eriala omandamiseks.
     
Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Subject field
Saki järjekord: 
4