Vastuvõtukomisjonile esitatakse järgmised dokumendid:

  • isikut tõendav dokument: pass või ID-kaart;
  • vanema või eestkostja kirjalikku taasesitamist võimaldav õpilaskandidaadi kooli õppima asumise kinnitus, kui kooli vastu võetud õpilaskandidaat on alaealine (.docx.pdf);
  • õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia, kui need ei ole koolile registritest kättesaadavad; 
  • hariduslike erivajadustega õppegruppi kandideerijal esitab põhikooli lõputunnistuse ja täiendavad dokumendid vastavalt haridus- ja teadusministri 28.12.2018 määrusele nr 35 "Haridusliku erivajadusega õpilase kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord"  või omavalitsusega kooskõlastatud taotluse;
  • nime muutumist tõendava dokumendi koopia (vajadusel); 
  • tõendav dokument aineolümpiaadidel osalemise kohta või Tartu Ülikooli Teaduskooli lõpetamise kohta (õpilaskandidaadi soovil);
  • õpilaskandidaadi pildistamine toimub kohapeal. 

Lisa vastuvõtu erialadega saate tutvuda SIIN

Elektrooniline vastuvõtt  02.05.-18.08.2022 e-keskkonnas SAIS.
Kuidas iseseisvalt SAISis avadlust esitada? VIDEO LINK

Kontaktne vastuvõtt  06.06.-18.08.2022 tööpäevadel 9:00-15:00
Sisseastumisavalduste esitamine toimub Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse kolmes õppekohas:

  • Jõhvi, Kutse 13, B118, telefon +372 53088342
  • Narva, Kreenholmi 45, L132, telefon +372 56971102
  • Sillamäe, Tallinna mnt. 13, 1-32, telefon +372 56281728

Lisainfo e-postil: vastuvott [at] ivkhk.ee.

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Subject field
Saki järjekord: 
3