SUVINE VASTUVÕTT. Õpe algab 01.09.2023 

Täida avaldus 04.05.-04.08.2023 e-keskkonnas www.sais.ee või tule vastuvõtukomisjoni 05.06.-04.08.2023 tööpäevadel kell 9:00-15:00 .
Kuidas SAISis avaldust esitada? VIDEOJUHEND

Köögiabiline abistab kokka toitude valmistamisel, käitleb toiduaineid, teeb puhastus- ja koristustöid ning järgib ettevõtte enesekontrolliplaani. Köögiabiline töötab meeskonnas juhendamisel.

Õppekeel: vene keel

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (päevane)

Õppekoht: Narva

Õppeaeg: 2 aastat

Õppe alustamiseks tingimused: erivajadustega inimesed, põhihariduse nõudeta

Köögiabilise erialale on oodatud õppima hariduslike erivajadustega noored, kes on õppinud põhikoolis toimetuleku (TÕK) või lihtsustatud (LÕK) õppekava alusel.

Sisseastumise tingimused: sisseastumiskatse

Õppekava

Õppekava läbimisel sooritab õppija 2. taseme kutseeksami (kutsestandard: Köögiabiline, tase 2). Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

Õpingute läbimisel õpilane:

 • hoiab elu- ja töökeskkonna puhtana nõutaval tasemel ja teeb juhendamisel erinevaid puhastustöid;
 • omandab teadmisi toiduohutusest ja toiduseadusest, teab hügieeninõudeid toitu käitlevas ettevõttes, oskab tagada juhendamisel toidu ohutust ja kvaliteeti;
 • omandab teadmisi erinevatest toiduainetest, nende eeltöötlemise ja külmtöötlemise tehnoloogiatest, töötab juhendamisel köögis;
 • järgib juhendamisel toiduhügieeni, töö- ja tuleohutuse reegleid;
 • töötab ohutult juhendamisel erinevate köögiseadmete ja –vahenditega;
 • järgib juhendamisel hoolduse ja puhastamise põhimõtteid ning puhastab juhendamisel köögiseadmeid ja –vahendeid;
 • mõistab toitlustusteeninduse ja klienditeeninduse põhimõtteid, kasutab lauakatmise põhitehnikaid, juhendamisel katab ja koristab lauad;
 • planeerib oma tööd toitlustusettevõttes, käitleb toidutooret, teeb juhendamisel meeskonna liikmena vajalikke köögiabilise töid;
 • osaleb juhendamisel oma tööalase karjääri kujundamisel tänapäevases keskkonnas, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest;
 • järgib köögitöölise kutse-eetikat, tervisekäitumist, igapäevaelu- ja töökorraldust;
 • õpib ja töötab juhendamisel ning osaleb meeskonnatöös.

Praktikavõimalused: koolide ja lasteaedade köögid, suurköögid.

Edasiõppe võimalused: 3. taseme abikoka õppekaval.

Võimalikud töökohad:

Köögiabilised võivad töötada erinevates toitlustusettevõtetes: koolide ja lasteaedade köökides, suurköökides.

Sisseastumisinfo (tööpäevadel kell 09.00-15.00):

 • Sillamäe: telefon +372 5628 1728
 • Jõhvi: telefon +372 5308 8342
 • Narva: telefon +372 5697 1102

Lisainfo: vastuvott [at] ivkhk.ee ()

Language
Estonian
Field: 
Toitlustus
Kontaktid: 
Contact title: 
Ene Valgemäe, erialade juht (toitlustus)
Phone number: 
+372 5855 3230
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
9