Õppekeel: vene keel

Õppekohad: Sillamäe

Eriala kirjeldus:

Laotöötajate töö eesmärk on tagada logistilises ahelas materjalide ja kaupade optimaalsete koguste ajutine hoiustamine ning lisaväärtusteenuste osutamine
4. taseme laotöötaja ülesandeks on:

  • kaupade (toorainete, komponentide ja pooltoodete) vastuvõtmine
  • hoiustamine
  • väljastamine
  • markeerimine jm lisaväärtustoimingute tegemine
  • klientide teenindamine laos kasutades laoinfotehnoloogiaseadmeid ja-süsteeme.

Kaupade teisaldamiseks on vajalik läbida laotõstukite ja muude laoseadmete kasutamise väljaõpe.
Laotöötaja töötab iseseisvalt ja meeskonnas.
Laotöötaja vastutab laoga seotud varade säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest.
Laotöötaja tervikkutse sisaldab "Kauba käitleja" osakutset, mis seondub terminalitöö ning jaotus- ja korjevedudega ja hõlmab kauba käitlemist saadetiste tasemel.

Laotöötaja õppekava läbimise järel omandab õppija teadmised ja oskused töötamiseks erinevates ladudes. Õppeaja jooksul omandab õppija teadmised ja oskused logistika alustest, laotööst, klienditeenindusest ja töötamisel tõstukitega. Õppekava läbimisel sooritab õppija kutseeksami.

Õppekava koos moodulite rakenduskavadega

Language
Estonian
Field: 
Majandus
Kontaktid: 
Contact title: 
Natalja Redean, erialade juht (majandus)
Phone number: 
+372 5626 5709
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
4. taseme kutseõpestatsionaarne koolipõhine õpepõhiharidus1 aasta 6 kuud
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
5